ترندات

دلیل زندگیم ب انگلیسی

  ترجمه و معنی جمله دلیل زندگیم به انگلیسی چی میشه و چگونه چطور نوشته می شود؟ معنی دلیل زندگیم به زبان انگلیسی the reason for my life می شود.

 • دلیل زندگی

  Rating 96% (3,684) دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف …

 • دلیل زندگیم ب انگلیسی

  شکل درست جمله Be a reason I live. این جمله به معنای «تو دلیل زندگی من هستی» است. این عبارت معنی «تو دلیل زندگی منی» میدهد.

 • معنی جمله Be a reason I live چیست؟

  این جمله به معنای «تو دلیل زندگی من هستی» است. A reason to live. معنای این عبارت میشود «دلیلی برای زندگی کردن». You are the reason for my life. این عبارت …

 • دلیل زندگیم

  زبان فارسی => گویشها و لهجهها · گیلکی ; ژنتیک و اصلیت ترکان قشقایی فارس · دروس تحصیلی => دانشگاهی · کنکور ارشد ; رعایت …

 • دلیل زندگیم به انگلیسی چی میشه؟؟ | تبادل نظر نی نی سایت

  بچه ها میخوام تتو بزنم روی دستم و اسم دوتا بچه ها مو بنویسم .جمله مو میگم بگین دقیقا چی باید بنویسمجمله م:دلیل زندگیم …بعد عرفان وعسل.

 • دلیل زندگی کردن به انگلیسی چی میشه و چگونه نوشته میشود؟

  معنی کلمه فارسی دلیل زندگی کردن به زبان انگلیسی reason to live می شود.Missing: زندگیم | Show results with:زندگیم

 • کلمات و جملات عاشقانه به انگلیسی با ترجمه فارسی

  تو دلیل من برای زیستنی. You are my sunshine. تو آفتاب منی. You are the best thing that ever happened to me. تو بهترین اتفاق زندگی ام هستی …

 • عاشقتم و دوست دارم به انگلیسی + 100 اصطلاح عاشقانه کاربردی

  Hony خطابی است که میتواند به معنی “زندگیم به انگلیسی” یا “دلیل زندگیم به انگلیسی” باشد. Darling: عزیزم. استفاده از کلمه darling به معنای عزیزم به انگلیسی …

 • زندگیم به انگلیسی چطور نوشته می شود؟

  اگر بخواهیم برای زندگی معادلی در انگلیسی بیابیم، به کلمه life می رسیم؛ همچنین معادل ضمیر من در این زبان، me خواهد بود. البته به دلیل این که کلمه من در ترکیب “ …

السابق
اسم و فامیل از ج
التالي
اگ رسیدی ب جایی دیدی احتیاج داری ب بغل من