ترندات

خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب سوم ابتدایی

 • خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب

  خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب · درسنامه آموزشی فصل پنجم ریاضی کلاس سوم درس 1: خط، نیم خط و پاره خط · نام گذاری شکلها و نوشتن پاره خط ( فصل …

 • درسنامه آموزشی فصل پنجم ریاضی کلاس سوم درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

  2- خطّ راست «م ن» را با خطکش بکشید. روی آن دو نقطهی «س» و «د» را … شما هم این شکلها را نامگذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید. 3 …

 • پاره خط م ن در هر شکل چه نام دارد

  خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب · درسنامه آموزشی فصل پنجم ریاضی کلاس سوم درس 1: خط، نیم خط و پاره خط · نام گذاری شکلها و نوشتن پاره خط ( …

 • نام گذاری شکلها و نوشتن پاره خط ( فصل پنجم ریاضی)
 • جواب صفحه ٨٣ و ۸۴ و ٨۵ ریاضی سوم دبستان ⭐ جواب ۱۰۰ درصد درست

  شما هم این شکل ها را نام گذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید. ۳ـ با خط کش یک چهار ضلعی، یک پنج ضلعی و یک شش ضلعی بکشید و آنها را نام گذاری …

 • دبستان دی.
 • جواب صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ ریاضی سوم ⭕ خط، نیم خط و پاره خط
 • خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب –

  خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب · درسنامه آموزشی فصل پنجم ریاضی کلاس سوم درس 1: خط، نیم خط و پاره خط · نام گذاری شکلها و نوشتن پاره خط ( …

 • جواب کار در کلاس صفحه ۸۳ ریاضی سوم ؛ خط، نیم خط و پاره خط

  ۲ـ در شکل زیر سه خط راست دو به دو همدیگر را قطع کرده اند. · فاصله ی هریک از نقطه های روی دایره تا نقطه ی «م» را با خط کش اندازه بگیرید و خط بکشید …

السابق
دگر ز حال تو بی خبرم مهستی کامل
التالي
قرارداد رونالدو با النصر