ترندات

کدام پادشاه پسر خود را کور کرد

  بیماری روانی نادر شاه و پشیمانی از کور کردن پسرش یه بار یکی خواست ترورش کنه. که ناموفق بود. نادر شک کرد به پسرش و داد تنبیهش کنن.

  bpluspodcast.com › blog › نادرشاه-افشار-که-بود-و-چه-کرد

 • رضاقلی میرزا

  نادر تصور کرد که رضاقلی میرزا مسبب این توطئهاست. شاهزاده محاکمه شد و حتی بدو قول دادند که اگر اعتراف کند معاف خواهد شد اما او به بیگناهی خود مُصِر بود. پس از …

 • نادرشاه کدام پسرش را کور کرد رضاقلی میرزا

  نادرشاه کدام پسرش را کور کرد ؟ 1⃣ رضاقلی میرزا 2⃣ نصرالله میرزا 3⃣ امامقلی میرزا 4⃣ علی میرزا خان سوال: نادرشاه کدام پسرش را کور کرد ؟

 • نقش بریتانیا در کور شدن پسر نادرشاه

  برخی این سوءظن را به ترور نافرجام نادرشاه در جنگلهای مازندران نسبت میدهند؛ تیری از پشت درختان به سوی شاه افشار پرتاب شد؛ اما او از مهلکه جان بهدر برد.

 • آیا می دانید چرا نادر شاه افشار چشمان پسرش را کور کرد ؟ e
 • کور شدن فرزند نادر و دگرگونی احوال پادشاه

  نادر صاحب سه فرزند مذکر به نامهای رضا قلی میرزا، نصرالله و امام قلی بود و از روزی که در جنگلهای مازندران مورد سوقصد و تیراندازی قرار گرفت، …

 • نادرشاه هیچ وقت دستور کور کردن پسرش رو نداد

  اما خیلی از پادشاهان بزرگ مثل شاه عباس و سلطان سلیمان هم اواخر عمری به پسراشون رحم نکردن. شاه عباس ۲ تا از پسراشو کشت و یکشو کور کرد. آیا این …

 • نادرشاه

  پس از دستیابی به پادشاهی، وظیفهٔ اصلیِ نظامیِ نادرشاه، شکستِ نهاییِ نیروهای باقیماندهٔ افغان بود که حکومتِ صفوی را به پایان رسانده بودند. نادرشاه قندهار را تسخیر کرد.

 • ایران نامه k

  حالا نادر شاه فقط فرزندش را كور كرد انهم بعد از اينكه عده ايي با دسيسه چيني نادر را از فرزندش ترساندند ولي شاه عباس باصطلاح كبير دستور داد …

السابق
اعضای بدن با ح
التالي
عدد دبابات الجيش الاسرائيلي