ترندات

معنی شعر گل و گل

 • معنی شعر گل و گل فارسی هفتم

  گل و گل. شبی در محفلی با آه و سوزی *** شنیدستم که مرد پاره دوزی. چنین میگفت با پیر عجوزی *** «گلی خوشبوی در حمام روزی. رسید از دست محبوبی به دستم».

 • معنی شعر گل و گل فارسی هفتم صفحه ۹۶

  معنی: من با آن گل خمیری درست کردم که مانند پارچه ابریشمی نرم و لطیف بود. آرایه های ادبی: چون حریری: تشبیه. ۵- معطر بود و خوب و دلپذیری◈※◈ «بدو گفتم که مشکی یا …

 • معنی شعر گل و گل (ملک الشعرای بهار)

  معنی: آن گِل، خوشبو بود و دلنشین. به گِل گفتم تو گِلی یا عطر؟ چرا که از بوی خوش تو مست شده ام. عبیر = مخلوطی از گیاهان خوشبو مانند مشک …

 • معنی شعر های درس دهم فارسی هفتم ؛ شعر ای مرغک و شعر گل و گل

  معنی دیگر: گل، گلبرگ هایش را زیر پایش پراکند و من را با هم نشینی اش سر افراز کرد. وقتی مدتی از عمرم با ُگل سپری شد، صفات و ویژگی های خوب ُگل در من اثر کرد. و گر …

 • معنی شعر گل و گل فارسی پایه هفتم

  گِل و گُل. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که مرد پاره دوزی. چنین میگفت با پیر عجوزی «گلی خوشبوی در حمام روزی. رسید از دست محبوبی به دستم».

 • معنی شعر درس دهم (گل و گل) فارسی هفتم
 • معنی شعر گل و گل (شبی در محفلی با آه و سوزی) با آرایه ها

  پند بسیار زیبای شعر سعدی در این است که دوست خوب یا بد در زندگی هر فرد تاثیر زیادی دارد؛ مانند گِلی که چون در کنار یک گُل خوشبو قرار گرفته معطر شده است. سعدی از …

 • معنی شعر گل و گل فارسی هفتم + معنی کلمات و آرایه های ادبی

  آن گِل را ورز دادم و خمیرش کردم. خیلی نرم و لطیف بود؛ درست مانند پارچه ی حریر. آن گِل، خوشبو بود و دلنشین. به گِل گفتم تو گِلی یا عطر؟ چرا که …

 • معنی شعر گُل و گل لطفا اگه میشه یکی بگه

  خیلی نرم بود؛ درست مانند حریر. حریر= پارچه یا پیراهن ابریشمی معطر بود و خوب و دلپذیری بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم معنی: آن گِل، خوشبو بود …

السابق
رامین مهمانپرست و مریم کاویانی
التالي
ساعت بازی کره و اردن