ترندات

کلمه با خ آخر

 • 80 کلمه متنوع با (خـ،خ) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با خ آخر: سیخ; کاخ; میخ; رخ; شاخ; مخ; شیخ; شوخ; سرخ; فراخ; آخ; نخ; ملخ.

 • کلمه با حرف خـ خ برای کلاس اول

  کلماتی که خـ غیر آخر در وسط دارند. آخرت. آخر. آخرین. درخت. درختان. شاخه. شاخدار. رودخانه. کتاب خانه. دفترخانه. سخن. سخنان. سخت. سختی. سخت افزار. استخر. اخبار. ا …

 • کلمه با خ آخر

  کلمات دارای خ برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. خـ غیر آخر : خانه – درخت – خنک – خرما – زخمی – خنده – خسته – خسیس – خروس – رودخانه – …

 • کلمات دارای خ برای پایه اول ابتدایی

  کلمات دارای خ برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. خـ غیر آخر : خانه – درخت – خنک – خرما – زخمی – خنده – خسته – خسیس – خروس – رودخانه – خرگوش – دختر …

 • کلمه با حرف خ آخر

  کلماتی که با خ ختم میشوند. خـ غیر آخر : خانه – درخت – خنک – خرما – زخمی – خنده – خسته – خسیس – خروس – رودخانه – خرگوش – دختر …

 • کلمه با حرف خ

  کلمه با خ خـ غیر آخر : خانه – درخت – خنک – خرما – زخمی – خنده – خسته – خسیس – خروس – رودخانه – خرگوش – دختر – خاموش – مختار – اخبار – خمیر …

 • 80 کلمه متنوع با (خـ، خ) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با خـ غیر آخر : خائن. خاتم. خاتون. خار. خارج. خازن. خاص. خاک. خالق. خان. خانه. خباز. خبر … کلمه با خ آخر: سیخ. کاخ. میخ. رخ. شاخ. مخ. شیخ. شوخ. سرخ. فراخ.

 • آموزش نشانه «خـ خ» | آموزش الفبای فارسی با فیلم و بازی

  روخوانی کلمات – حرف آ – ب · بازی تشخیص حروف – ب · تایپ کلمات – حرف آ – ب · تمرین نوشتن حروف الفبا – آ ب.

 • کلمه با خ

  کلمات دارای خ برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. خـ غیر آخر : خانه – درخت – خنک – خرما – زخمی – خنده – خسته – خسیس – خروس – رودخانه – …

السابق
مشاهدة مباراة ريال مدريد
التالي
جدول مباريات كاس اسيا