ترندات

کلمه با ج آخر

 • 75 کلمه سخت و آسان با (جـ ، ج) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با ج : کلمات دارای حروف ج میتواند ذهن کودکتان را برای نوشتن املا و روان خوانی تقویت کند.شما همراهان نیز میتوانید برای استفاده از دیکته با ج …

 • کلمه با حرف جـ غیر آخر و ج آخر برای کلاس اول دبستان

  بیش از 230 کلمه با حرف جـ غیر آخر و ج آخر برای کلاس اول دبستان.

 • کلمات دارای ج برای پایه اول ابتدایی

  ج آخر : باج – ساج – تاج – کاج – کج – لج بازی – گیج – پنج – …

 • کلماتی که ج دارند

  کلمات دارای ج برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. جـ غیر آخر : جام – جایزه – جد – جدا – جنگ – جشن – جلال – جمال – جمیل – جلیل – جوجه – …

 • کلمه با ج

  کلمات دارای ج برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. جـ غیر آخر : جام – جایزه – جد – جدا – جنگ – جشن – جلال – جمال – جمیل – جلیل – جوجه – …

 • کلمه با حرف ج

  کلمات دارای ج برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. جـ غیر آخر : جام – جایزه – جد – جدا – جنگ – جشن – جلال – جمال – جمیل – جلیل – جوجه – …

 • کلمه با ج برای کلاس اول i

  از لیست کلمات زیر می توانید متناسب با سن و درک بچه استفاده کنید. نظرتان می تواند این پست را بروزتر و شکوفاتر کند. لیست کلمات با حرف ث. جا

 • آموزش نشانه «جـ ج» | آموزش الفبای فارسی با فیلم و بازی
 • آموزش حرف ( جـ ) غیر آخر ( ج )آخر

  من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم. در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم. با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم. سيما شمال نصب. به حروف بعد از خودم حتما باید بچسبم.

السابق
ناتج القسمة ٣ ٤ ٩ ١٠ في أبسط صورة هو
التالي
للمربع تماثل دوراني بزاوية….. 45 درجة 90 درجة 180 درجة 360 درجة 270 درجة