ترندات

املا از درس خ کلاس اول

 • دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  دیکته درس خ برای کلاس اول … خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است . کودَک آرام زیرِ دِرَخت نِشسته بود. دِرَخت …

 • املا از درس خ

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان آماده شده است. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه – خروس.

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  خُروس از زمین آب و دانه بَرمیدارد. بابا در رودخانه قایق سواری میکند. دیشب بخاری خراب شد. دیکته صوتی درس خـ خ کلاس اول دبستان.

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  فرزند پر تلاشم متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است .

 • دیکته از درس خ

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان آماده شده است. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه – خروس. متن …

 • دیکته شب کلاس اول دبستان

  فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند. فهرست. دیکته درس خـ خ کلاس اول : خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه …

 • کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106
 • دیکته اول دبستان نشانه خ
 • متن دیکته حرف خ

  بابا در رودخانه قایق سواری میکند. دیشب بخاری خراب شد. کلبه سرگرمی کودکانه. دیکته کلاس اول متن املا حرف خ متن دیکته حرف خ متن دیکته نشانه خ. نظر دهید. نام: پست …

السابق
املا از نشانه خ کلاس اول
التالي
کاردستی با نشانه خ