ترندات

املا از نشانه خ کلاس اول

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب ـ سوراخ ـ زخمی ـ خراش ـ خیابان …a day ago

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  فرزند پر تلاشم متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است .

 • دیکته از درس خ

  جمله سازی و دیکته شب اول دبستان با نشانه ی (خـ خ) و دیگر نشانه ها را از دلگرم بخواهید . تا انتها با ما باشید . دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان.

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان. خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب ـ …

 • دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  دیکته درس خ برای کلاس اول … خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است . کودَک آرام زیرِ دِرَخت نِشسته بود. دِرَخت …

 • املا از درس خ

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان آماده شده است. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه – خروس.

 • کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106
 • 80 کلمه متنوع با (خـ،خ) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با خ یکی از متدهای آموزشی برای تقویت ذهن کودکان است. در ادامه مجموعه ای از کلمات با حرف (خـ خ) قرار داده شده که میتوانید برای فرزند کلاس …

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان خـ خ خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب.

السابق
املای درس خ کلاس اول
التالي
املا از درس خ کلاس اول