ترندات

دیکته نشانه خ کلاس اول

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب ـ سوراخ ـ زخمی ـ خراش ـ خیابان …

 • دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  دیکته درس خ برای کلاس اول … خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است . کودَک آرام زیرِ دِرَخت نِشسته بود. دِرَخت …

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  فرزند پر تلاشم متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است .

 • کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106
 • متن دیکته حرف خ

  متن دیکته حرف خ کشاورز زمین را شخم میزند این سوراخ موش است سیب سرخ بوی خوبی دارد کیف من خاکی شد این کار سخت است کتاب من روی تخت بود آب یخ برای دندان خوب …

 • دیکته اول دبستان نشانه خ
 • 80 کلمه متنوع با (خـ،خ) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با خ : کلمات دارای حروف خ میتواند ذهن کودکتان را برای نوشتن املا و روان خوانی تقویت کند.شما همراهان نیز میتوانید برای استفاده از دیکته با خ …

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ … نکند حرفی ماند ؟ … روی رخساره ی تن سو خته ی تخته سیاه جا مانده ست ؟ … هر شب از آینه ها می پرسم : به کدامین شیوه ؟ وسعت …

 • دیکته شب کلاس اول دبستان

  فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند. فهرست. دیکته درس خـ خ کلاس اول : خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه …

السابق
أين تقع أستراليا في أي قارة
التالي
کشور با خ شروع