ترندات

دیکته شب درس خ کلاس اول

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  جمله سازی و دیکته شب اول دبستان با نشانه ی (خـ خ) و دیگر نشانه ها را از دلگرم بخواهید . تا انتها با ما باشید .

 • دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان آماده شده است. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه – خروس.

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  هر شب از آینه ها می پرسم : به کدامین شیوه ؟ وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس ؟ بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق ؟ غرق دریای تفکر بکنم ؟ با تبسم یا اخم ؟ با …

 • دیکته شب کلاس اول دبستان

  فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند. فهرست. دیکته درس خـ خ کلاس اول : خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه …

 • متن دیکته حرف خ

  متن دیکته حرف خ کشاورز زمین را شخم میزند این سوراخ موش است سیب سرخ بوی خوبی دارد کیف من خاکی شد این کار سخت است کتاب من روی تخت بود آب یخ برای دندان خوب …

 • کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106
 • دیکته اول دبستان نشانه خ
 • متن دیکته های کلاس اوّل

  متن دیکته های کلاس اوّل دیکته شماره 1 آ ا ـ بـ ب ـ آب ـ با ـ آ ا ـ بـ ب ـ بابا ـ آ ا ـ بـ ب ـ بابا آب ـ آ ا ـ بـ ب ـ دیکته شماره 2 آ ا ـ آب ـ بـ ب ـ با ـ

 • متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  هر شب از آینه ها می پرسم : به کدامین شیوه ؟ وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس ؟ بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق ؟ غرق دریای تفکر بکنم ؟ با تبسم یا اخم ؟ با …

السابق
دیکته با حرف خ
التالي
دیکته از درس خ کلاس اول