ترندات

کلمه با ف آخر

 • 100 کلمه با (فـ ، ف) برای کلاس اول دبستان

  این حرف از حروف ربط نیز میباشد. کلمه با فـ غیر آخر : فردا; فرزاد; کفش; آفتاب; فرشته; فریبا; فرزانه; نفت; آفرین; اسفند …

 • کلمه با حرف فـ ف برای کلاس اول

  بیش از 300 کلمه با حرف فـ غیر آخر و ف آخر برای کلاس اول.

 • کلمه با حرف ف آخر

  100 کلمه با (فـ ، ف) برای کلاس اول دبستان. این حرف از حروف ربط نیز میباشد. کلمه با فـ غیر آخر : فردا; فرزاد; کفش; آفتاب; فرشته; فریبا; …

 • کلمات دارای ف برای پایه اول ابتدایی

  کلمات دارای ف برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. فـ غیر آخر : فردا – فرزاد – کفش – آفتاب – فرشته – فریبا – فرزانه – نفت – آفرین – اسفند – فرشاد …

 • 100 کلمه با (فـ ، ف) برای کلاس اول دبستان

  کلمه با فـ غیر آخر : فردا. فرزاد. کفش. آفتاب. فرشته. فریبا. فرزانه. نفت. آفرین. اسفند … کلمه با ف آخر: اسراف. برف. کیف. قیف. صاف. سیف. ناف. کف. بوف. تف. تاف.

 • حرف ف کلاس اول

  بیش از 300 کلمه با حرف فـ غیر آخر و ف آخر برای کلاس اول. کلمات دارای ف برای پایه اول ابتدایی. موضوعات مرتبط: کلاس اول. برچسبها: کلمات برای حروف, …

 • آموزش نشانه «فـ ف» | آموزش الفبای فارسی با فیلم و بازی | فارسی آموزی

  تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ای مستقل» · نشانه «شـ ش». 10 … تمرین خواندن لیست کلمات مشابه با نشانه «فـ ف» · سریع خوانی کلمات تا نشانهی «ف …

 • کلمه با ف

  کلمات دارای ف برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. فـ غیر آخر : فردا – فرزاد – کفش – آفتاب – فرشته – فریبا – فرزانه – نفت – آفرین – اسفند …

 • حرف ف

  سلام… کلمه ای ک هم اولش و هم اخرش با ف باشه چی هست؟ … کلمه ای که ۵ حرفی باشد و حرف سومش ف باشد ، چیه ؟ … سلام کلمه ای هست که چهار حرفی باشد که ( ق+ا+ل+ب) باشد …

السابق
املا با حرف ف کلاس اول
التالي
کلمه با ف و ق برای کلاس اول