ترندات

آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم اشاره دارد

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد ؟

  آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد ؟ (۱) خروج از ظلمات (۲) هدایت به نور (۳) هر دو مورد.

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد

  در آیه اول سوره ابراهیم، خداوند متعال به این نکته اشاره میکند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای هدایت بشر از ظلمات به نور مبعوث …

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم …

  آیه هفتم سوره ابراهیم از آیات مشهور این سوره است که میگوید شکر نعمتهای خدا، باعث افزون شدن آنها و کفران آنها موجب عذاب الهی است. در روایات … آیه …

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد

  ۱- آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد ؟ (۱) خروج از ظلمات (۲) هدایت به نور (۳) هر د…

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم اشاره دارد

  سوال چیست ؟ 1-آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم اشاره دارد ۱) خروج از ظلمات ۲) هدایت به نور ۳) هر دو مورد. راهنمای پاسخ …

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر …

  آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد >> جواب : ۱) خروج از ظلمات ۲) هدایت به نور ۳) هر دو مورد. برای دریافت …

 • آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم اشاره دارد

  آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالتهای پیامبر اکرم اشاره دارد · خروج از ظلمات · هدایت به نور …

 • بر اساس آیات قرآن در رسالت پیامبران کدام موضوع مقدم است

  در آیه اول سوره ابراهیم، خداوند متعال به این نکته اشاره میکند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای هدایت بشر از ظلمات به نور مبعوث …

 • پاسخ سوالات درس هایی از قرآن

  … آیه اول سوره ابراهیم به کدام یک از رسالت های پیامبر اکرم اشاره دارد؟ ۱) خروج از ظلمات ۲) هدایت به نور ۳) هر دو مورد ۲- اولین درخواست حضرت موسی از خداوند …

السابق
آهنگ دگر ز حال تو بی خبرم
التالي
نام نیکو گر بماند ز آدمی