ترندات

معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی

  معنی: اگر نام نیکو و خوب از انسان باقی ماند بهتر است از اینکه خانه ای طلاکاری شده از او باقی بماند.9 minutes ago

 • معنی شعر درس نام نیکو فارسی پنجم ابتدایی ❤

  نام نیکو، گر بماند ز آدمی *** به کزو ماند سرای زر نگار. اگر نام نیکو و خوب از آدم به جا بماند بهتر از این است که خانهای طلاکاری شده از او باقی بماند.

 • معنی: نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار را بنویسید.

  معنی: نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار را بنویسید. … معنی: نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار را بنویس. … خیلی خوب بود عاشقش …

 • معنی درس دهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 • معنی درس نهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

  معنی فارسی هشتم / درس نهم:: نوجوان باهوش. معنی شعر نام نیکو گر بماند. نام نیکو گر بماند ز آدمی ◈※◈ به کزو ماند سرای زرنگار. معنی: اگر از انسان، اسم نیک و …

 • مفهوم این بیت چیست؟ (نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار)

  مفهوم این بیت چیست؟ (نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار). 1 ). انسان باید به دنبال شهرت طلبی و نام نیک باشد. 2 ). شهرت بهتر از ثروت است. 3 ). پس …

 • جواب معنی شعر صفحه 78 درس 10 فارسی پنجم

  نام نیکو، گر بماند ز آدمی. به کزو ماند سرای زر نگار. اگر نام نیکو و خوب از آدم به جا بماند بهتر از این است که خانهای طلاکاری شده از او باقی بماند. نمایش جواب.

 • معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار

  معنی: اگر نام خوب از انسان به یادگار بماند بهتر از این است که از او خانه های زیبا ومجلّل باقی بماند . لغت: زرنگار: دارای نقش هایی از طلا ،طلا …

 • معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار هشتم

  اگر نام نیکو و خوب از آدم به جا بماند بهتر از این است که خانهای طلاکاری شده از او باقی بماند. نام نیک رفتگان، ضایع مکن / تا بماند نام نیکت، …

السابق
دگر ز حال تو بیخبرم
التالي
نام حیوان با ن