ترندات

مقطع تحصیلی یعنی چه

  مقطع تحصیلی یا مرحله آموزشی یا پایهٔ تحصیلی به اجزای تحصیلات رسمی گفته میشود که آموزش پیشدبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش عالی (آموزش دانشگاهی) را در بر میگیرد.

 • مقطع تحصیلی

  Rating 94% (3,500) مقطع تحصیلی یا مرحله آموزشی یا پایهٔ تحصیلی به اجزای تحصیلات رسمی گفته می شود که آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش عالی ( آموزش دانشگاهی ) …

 • فرق مدرک و مقطع تحصیلی چیست؟

  Rating 3.0 (2) معمولا مقطع تحصیلی در نظام های استخدام کشوری(نظام هماهنگ و نظام مدیریت خدمات کشوری) به عنوان یک پارامتر موثر در ارزیابی حقوقی تلقی می شود که شامل موارد …

 • معرفی مقاطع تحصیلی

  «دورهی دکتری Ph. D بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک میانجامد. هدف از ایجاد دوره دکتری، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی …

 • مقطع تحصیلی

  مقطع تحصیلی یا مرحله آموزشی یا پایهٔ تحصیلی به اجزای تحصیلات رسمی گفته میشود که آموزش پیشدبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش عالی (آموزش …

 • مدارس ، مقاطع و دوره های تحصیلی ایران

  مدارس ، مقاطع و دوره های تحصیلی ایران؛ در جدیدترین تقسیم بندی سیستم آموزش و پرورش ایران، سن شروع تحصیل افراد از چهار سالگی شروع و تا هجده …

 • مقطع تحصیلی

  فرق مدرک و مقطع تحصیلی چیست؟ مقاطع تحصیلی – موسسه فرهنگی روزبه; مدارس … مقطع تحصیلی یا مرحله آموزشی یا پایهٔ تحصیلی به اجزای تحصیلات رسمی …

 • تمام مقاطع تحصیلی یعنی چه

  تمام مقاطع تحصیلی یعنی چه مقطع تحصیلی به ترتیب – آخرین مقطع تحصیلی یعنی چه – مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش – انواع مقطع تحصیلی – معنی مقطع …

 • مقاطع تحصیلی – مؤسسه فرهنگی روزبه

  … تحصیل دانشآموزان از پیشدبستانی تا پایه دوازدهم ارائه میکند. مقاطع تحصیلی در مؤسسه به چهار مقطع دبستان 1 (پیشدبستانی، اول و دوم)، دبستان …

السابق
مقطع هدى عادل ويوسف كامل
التالي
اسم بنت بحرف ض