ترندات

سازمان تعلیم و تربیت کودک

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  در راستای اجرای مواد ۶ و ۷ آ یین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستانهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان، متقاضیان میتوانند نسبت به اخذ مجوز تأسیس و فعالیت …

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  در این مقاله هیوا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک معرفی شده و جزئیاتی مانند نحوه ثبت نام و انجام تطبیق مجوز به همراه نحوه بازیابی کد رهگیری سامانه ذکر شده …

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یک سازمان دولتی زیرمجموعهٔ وزارت آموزش و پرورش است که ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیشدبستانی و سایر …

 • در سازمان تعلیم و تربیت کودک چه خبر است؟

  رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به همکاری و تفاهمنامه با دستگاههای ذیربط، گفت: از جمله مأموریتهای این سازمان توانمندسازی و تولیگری …

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک چیست؟

  تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دورهٔ کودکی با تأکید بر کودکان و خانوادههای مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه؛; زمینهسازی برای …

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  سمنان- معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک کشور گفت: شورای برنامهریزی و نظارت بر تربیت کودک در استان ایجاد میشود و کارکرد آن هدفمند کردن فعالیت مهد کودک ها و …

 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریتها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاهها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل میشود و ارائه خدمات …

 • سازمان تعلیم و تربیت

  سازمان تعلیم و تربیت کودک با صدور بخشنامه ای فهرست بسته های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر 7 سال را اعلام کرد. – سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در راستای انجام …

 • سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

  آموزش زبان فارسی به کودکان مناطق دو زبانه/ ممنوعیت آموزش زبانهای خارجی در مهدکودک و دبستان · برقراری «بیمه» ویژه کودکستانها و …

 • اعلام بستههای آموزشی مجاز برای تدریس در کودکستانها/ آموزش «زبان خارجی

  سازمان تعلیم و تربیت کودک با صدور بخشنامهای فهرست بستههای تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال را اعلام کرد لذا از این پس تمام …

السابق
کانون سردفتران و دفتریاران
التالي
آب و هوا گنبد