ترندات

معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم

  پیام حکایت علم و عمل فارسی ششم

  علم و دانش اگرچه مهم است، باید با تلاش و عمل همراه باشد. علمِ بدون عمل ارزشی ندارد و به قول سعدی: عالِم بی- عمل مثل زنبورِ بی عسل است؛ یعنی ارزش و اعتباری ندارد؛ بنابراین دانشمند واقعی آن کسی است که علاوه بر داشتنِ علم و دانش، عملگرا باشد.

 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم (درس چهارم)

  معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم (درس چهارم) … یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد : معنی» یک گروه آن های هستند که مال و ثروت جمع …

 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم به زبان ساده + واژگان

  با توجه پیام حکایت علم و عمل می تواند به خوبی برداشت کرد که سعدی کسی را دانشمند واقعی می داند که به آموخته های خود به خوبی عمل کند. معنی واژگان حکایت علم و عمل.

 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم صفحه ۳۶

  معنی: بر مردم واجب است که در کسب علم تلاش کنند و درک و فهم آن را ارزشمند کنند، زیرا طلب علم از گرانبهاترین کار است و انسان …

 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ابتدایی

  معنی شعر حکایت علم و عمل فارسی ششم ابتدایی را در انتشارات پدربزرگ دانا بخوانید.

 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم + آرایه های ادبی و معنی کلمات

  معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ; واژه, معنی واژه, واژه ; تهی مغز, نادان و کم خرد, هیزم ; دفتر, در این بیت به معنی «کتاب» است …

 • معنی حکایت فارسی ششم درس چهارم با نام علم و عمل
 • معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم

  بیت 1 :علم، چندان که بیشتر خوانی *** چون عمل در تو نیست، نادانی · معنی: هر قدر که علم را بیشتر یاد بگیری، وقتی که به آن، عمل نکنی، نادان …

 • معنی حکایت علم و عمل صفحه 36 کتاب فارسی 95

  دو گروه از انسان ها هستند که بی فایده سعی و تلاش می کنند · یک گروه آن هایی هستند که مال و ثروت جمع آوری می کنند و …

السابق
الاهلي و صن داونز
التالي
نتیجه بازی پرسپولیس و ملوان امروز