ترندات

بیرون ز تو نیست

 • مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹
 • بیرون زِ تو نیست آنچه در عالم هست

  تحلیل شعر مولانا : بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست در خود بطلب هرآنچه خواهی که توئی.

 • رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲

  ای نسخهٔ نامهٔ الهی که تویی. وی آینهٔ جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست. در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی.

 • مولوی :: ای نسخهی نامهی الهی که توئی
 • بیرون ز تو نیست هرچه در عالم… k

  بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی دیوان شمس رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹ مولانا جلال الدین رومی The Universe is Not Outside of…

 • Moulana Jalal ul Din Rumi .

  بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی دیوان شمس رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹ مولانا جلال الدین رومی The Universe is Not …

 • بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست e
 • بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

  اکثر آدما از نیروی بیکرانی که پروردگار درون آنها قرار داده است بی خبرند شاید به هیمن خاطر است که در مشکلات زندگی همیشه منتظر یک نفر بیرونی برای حل مشکل و …

 • بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

  «غمگینت خواهند کرد؛ بسیار غمگین. آن وقت حتما مرا به یاد خواهی آورد.»

السابق
اسم گل با ز
التالي
کلمه با ذ کلاس اول