ترندات

اذان صبح تهران

اوقات شرعی

دانشگاه تهران ، رسیدن آفتاب (قرص خورشید)به نصف النهار ناظر را ملاک تشخیص زمان اذان ظهر قرار میدهد و دقیقا وسط فاصله زمانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میباشد.

اوقات شرعی تهران

اذان و اوقات شرعی تهران. اوقات شرعی به افق تهران امروز ، اذان صبح : ۰۴:۲۶ ، طلوع آفتاب : ۰۵:۵۰ ، اذان ظهر : ۱۱:۵۸، غروب آفتاب : ۱۸:۰۵ ، اذان مغرب : ۱۸:۲۳ …

اوقات شرعی تهران

نیمهشب شرعی00:16. دوشنبه27 شهریور 1402. اذان صبح05:24. طلوع آفتاب06:49. اذان ظهر12:59. اذان عصر16:28. غروب آفتاب19:08. اذان مغرب19:26. اذان عشاء20:13.

فهرست اوقات شرعی

نمایش اوقات شرعی. چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲. اذان صبح ۰۴ : ۲۴ : ۴۲; طلوع خورشید ۰۵ : ۵۰ : ۲۵; اذان ظهر ۱۱ : ۵۷ : ۵۲; غروب خورشید ۱۸ : ۰۴ : ۴۵; اذان مغرب ۱۸ : ۲۱ …

اوقات شرعی تهران

اوقات شرعی تهران – زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران. امروز چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ مصادف با ۵ ربيع الأول ۱۴۴۵. نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۵:۲۹. التماس دعا.

06:02:55 اوقات شرعی و جهت قبله تهران

اذان صبح: 04:25:44. طلوع آفتاب: 05:49:56. اذان ظهر: 11:58:16. غروب خورشید: 18:06:36. اذان مغرب: 18:24:42. نیمه شب شرعی: 23:16:10. نام شهر: تهران. نام کشور:.

اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق: تهران. اذان صبح. ۰۴:۲۴:۵۷. طلوع افتاب. ۰۵:۵۰:۴۰. اذان ظهر. ۱۱:۵۸:۴۳. غروب آفتاب. ۱۸:۰۴:۵۹. اذان مغرب. ۱۸:۲۲:۰۴. نیمه شب شرعی.

اوقات شرعی

اوقات شرعی تهران و زمان اذان صبح و ظهر و مغرب امروز و فردا به افق تهران ، وقت طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی تهران.

View all

اوقات شرعی تهران ، تیر ۱۴۰۲

تاریخ۴ · روزیکشنبه · اذان صبح۰۴ : ۰۳ · طلوع آفتاب۰۵ : ۵۰ · اذان ظهر۱۳ : ۰۷ · غروب آفتاب۲۰ : ۲۴ · اذان مغرب۲۰ : ۴۵ · نیمه شب شرعی۰۰ : ۱۳.

السابق
آب و هوای مزار شریف
التالي
ما هي المنتجات السويدية التي يجب مقاطعتها